Dotacje z Unii Europejskiej

Image
Image
Image
Image

GABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozbudowa systemu informatycznego w firmie GABAG SP. Z O.O. SP. K.”
Nr projektu: RPOP.12.01.00-16-0004/23

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:
12 - Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim

Działanie:
12.01 - Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2022-06-01 – 2023-10-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
219 415,52 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:
153 590,86 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów),
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem, - wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w proces sprzedaży B2B i B2C;
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie,
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

Wszystkie ww. rezultaty przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Image
Image
Image
Image
Image

GABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji perforowanych opakowań strunowych z automatycznym etykietowaniem”

Nr projektu:
POIR.03.02.02-00-2020/20

III Oś priorytetowa:
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2:
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.08.2020 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 950 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:
1 072 500,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy GABAG Sp. z o.o. Sp. K. przez wdrożenie innowacji technologicznej w postaci technologii produkcji opakowań stojących z funkcjonalnymi zamknięciami strunowymi, perforacją mechaniczną w linii produkcyjnej oraz włączeniem etykietowania w linii do ciągu produkcyjnego i nowych produktów w postaci opakowań stojących, z funkcjonalnymi zamknięciami strunowymi, perforacją i etykietą personalizującą.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca wprowadzi nowy produkt na rynek - Opakowanie stojące z funkcjonalnymi zamknięciami strunowymi, perforacją mechaniczną i etykietą. Podstawą do ich produkcji jest wdrożenie wypracowanej w dziale badawczo-rozwojowym nowej technologii produkcji opakowań stojących, z funkcjonalnymi zamknięcia strunowymi, perforacją i etykietą personalizującą.


Image
Image
Image
Image

GABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie GABAG SP. z o.o. Sp. K. nad technologią produkcji opakowań typu doypack z jednorodnych materiałów wysokobarierowych.”

Nr projektu:
RPOP.01.01.00-16-0010/20

I Oś priorytetowa:
Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1:
Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.01.2021r. – 31.10.2022r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 960 232,80 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:
1 242 646,72 PLN

Celem głównym projektu "Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie GABAG SP. z o.o. Sp. K. nad technologią produkcji opakowań typu doypack z jednorodnych materiałów wysokobarierowych." jest zwiększenie aktywności B+R firmy GABAG Sp. z o.o. Sp.k. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania technologii produkcji opakowań typu doypack z jednorodnych materiałów wysokobarierowych.

Rezultatem przeprowadzonych badań przemysłowych oraz rozwojowych będzie stworzenie innowacyjnego na skalę świata opakowania stojącego typu doypack z jednorodnego materiału wysokobarierowego wraz z technologią produkcji poprzez zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjno-technicznych.

Image
Image
Image
Image
Image

GABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie GABAG SP. Z O.O. SP. K.

Nr projektu:
RPOP.02.01.02-16-0009/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: 
Konkurencyjna Gospodarka

Działanie:
2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie:
2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2019-10-01 – 2021-06-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
375 617,57 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 
262 932,29 PLN 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy.

Rezultatem realizacji projektu będzie: 

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów)
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP,
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.